تزریق یک دز دیگر واکسن کرونا تا پایان امسالبه گفته وزیر بهداشت، حدود ۳۰۰ نفر شهید سلامت در کشور داریم و علت موفقیت ایران در تک رقمی شدن آمار کرونا بنابر اظهار تمام سازمان‌های بین المللی چند عامل بوده است.

رژیم لاغری سریع