تصادف غیرمعمول معاون رئیس سابق مجلس نمایندگان / تصادف گروتسک خودروی قاچاق انسان همراه خود خودروی دکتر + عکس – پایگاه خبری تحلیلی افق


روابط کلی پزشکان پزشکی عصر یکشنبه در {پاسخ به} خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران گفتن کرد کدام ممکن است پزشکان پزشکی همراه خود عالی تجهیزات خودروی زانتیا اجتناب کرده اند ارومیه {به سمت} تبریز در جاری حرکت بودند کدام ممکن است همراه خود عالی تجهیزات خودروی پژو پارس برخورد کردند کدام ممکن است نامشخص شدند. همسایگان شرقی در میاندواب ناپایدار کرده بودند.

این گزارش حاکی است: این حادثه روزی رخ داد کدام ممکن است نیروی محرک خودروی قاچاقچیان برای عجله را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کمال بی احتیاطی به سرعت اجتناب کرده اند مقابل خودروی معاون رئیس سابق مجلس گردانید.

به گزارش روابط کلی پزشکان پزشکی، {در این} حادثه آقای بژکیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر سرنشینان خودرو آسیبی ندیدند با این حال نیروی محرک مغازه کدام ممکن است مجروح را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند صحنه متواری شده بود توسط پلیس در یکی اجتناب کرده اند امکانات درمانی شهرستان میاندواب دستگیر شد. .

این گزارش می افزاید: بر مقدمه گزارش های دریافتی، پلیس در کمین خودروی قاچاقچیان انسان قرار گرفت کدام ممکن است در نتیجه ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری آنها شد.

تصادف عجیب نایب رئیس سابق مجلس نمایندگان / تصادف وحشتناک خودروی قاچاق انسان با خودروی پزشک + عکس
ماشین پزشکان پزشکی بعد اجتناب کرده اند تصادف