تصویر | ترلان پرفانی: دروغ ۱۳ برای واقعیت است ۹ برای دروغگویان!


عکس را به اشتراک بگذارید | ترلان پرفانی: دروغ ۱۳ برای واقعیت است ۹ برای دروغگویان! اولین بار در عدالت نیوز پدیدار شد.