(تصویر) عکس دیده نشده از چک چک قدیمی دوره قاجار


بانک شاهنشاهی در سال ۱۳۰۶ قمری برابر با ۱۲۶۷ خورشیدی با صدور سندی از ناصرالدین شاه قاجار به بارون جولیوس دو رویتر انگلیسی تأسیس شد. با تاسیس این بانک سیستم بانکی جدیدی وارد ایران شد.

بانک شهشاهی در کنار ضرب سکه، برای اولین بار فرصت انتشار اسکناس و انتشار اسکناس های کاغذی را نیز به دست آورد.

در زیر تصویر یکی از قدیمی ترین چک های دوره احمدشاه قاجار صادر شده توسط این بانک را مشاهده می کنید.

نکته جالب در مورد این چک چک، سادگی آن است. مبلغ چک در کنار ورودی با حروف فارسی نوشته می شود. خط زمینه یک خط کد مانند در حسابداری باستانی بود که اعداد به دو روش برای جلوگیری از هرگونه دستکاری و تقلب نوشته می شد. ابتدا شکل کامل عدد و رقم را در متن می نوشتند و نیمی از عدد را در بالا یا پایین آن درج می کردند تا از تحریف متن جلوگیری شود.

دوباره مفاد چک را بخوانید:

۲۳۶۱۴ امتیاز
بانک شاهشاهی ایران
مبلغ پانصد و پانزده تومان (نیم: ۲۵۷ تومان و ۵ هزار دینار) کلیه الزامات باید به خدمات دهنده پرداخت شود یا شرکت حمل و نقل داشته باشید.
در دوازدهم رجب المرجب ۱۳۳۴; مهر: مخبرالدوله، ۱۳۱۹.

کاغذ چک قدیمی

منبع: همشهری آنلاین