تصویر | ماجرای جنجالی مهاجم پرسپولیس/ دروغگو کیست؟ پایگاه خبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیلی افق


عیسی در تفریحی نیم فصل مقابل بادیده مشهد مصدومیت زیادی داشت. با این حال در حالی کدام ممکن است اسناد گفتن کرده بودند او باید {به دلیل} پارگی رباط صلیبی تحمل حرکت جراحی قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه ها اجتناب کرده اند میادین در اطراف باشد، مهاجم پرسپولیس این اتفاق را نپذیرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان منتظر مجوز یحیی گل محمدی برای ادای احترام به میادین است. باند پرسپولیس. متعدد معتقد بودند کدام ممکن است او مشکلی برای تفریحی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصدومیت اوتن ساده خوب تمدید است.

همراه خود این جاری مهاجم مصدوم قرمزها مدت ها پس اجتناب کرده اند تخلیه خوب خبر جنجالی خبرساز شد. باید منتظر ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دید این داستان چه معنایی دارد. خواه یا نه او او را دلفریب می تدریجی از او اینطور تفریحی نمی شود؟

تصویر |  ماجرای جنجالی مهاجم پرسپولیس/ دروغگو کیست؟