تظاهرات در اقلیم کردستان در دو سطح


اجلال قوامی، تحلیلگر مسائل سیاسی در نامه ای با عنوان اعتراضات در اقلیم کردستان و استانداردهای دوگانه به انصاف نیوز درباره حوادث جاری اقلیم کردستان نوشت:

از دیروز که در برخی از شهرهای اقلیم کردستان، شهروندان برای اعتراض به حکومت محلی به خیابان ها آمدند، باعث شادی و خوشحالی برخی از مردم کردستان ایران شد و آنها این اعتراض را در رسانه ها و اخبار خود پخش کردند. رسانه هایشان از این قیام گزارش می دهند مردم طوری گزارش می دادند که انگار اقلیم کردستان چنین تظاهرات و تجمعاتی را ندیده است و موضوع عجیبی است و بیم سقوط حکومت اقلیم وجود دارد! در این راستا ذکر نکات زیر ضروری است:

۱: جامعه مدنی و احزاب سیاسی در اقلیم کردستان حضوری پر رنگ و پر جنب و جوش دارند و روزنامه ها و رسانه های دیجیتالی زیادی وجود دارد که هر کدام یک جهت مدنی و سیاسی را نشان می دهند. دارن کار میکنن.

دوم: حق تجمع و اعتراض مدنی یک حق شناخته شده و پذیرفته شده در ساختار دموکراتیک نوپای حکومت اقلیم کردستان است، اگرچه با ایده آل فاصله دارند.

سوم: اعتراضات شهروندان و نهادهای مدنی در اقلیم کردستان نشانه نظارت و نظارت مقامات و جامعه مدنی و سایر احزاب است و این خود حکایت از شفافیت و پاسخگویی نظام سیاسی موجود دارد، هرچند نمی توانیم آن را انکار کنیم. محدودیت ها و برخی از محدودیت ها در سطوح قدرت سیاسی بود.

چهارم: و موضوع آخر اینکه اگر تظاهرات و تجمعات اقلیم کردستان باعث خوشحالی عده ای در اینجا می شود، آیا این گروه های کوچک این حق را به شهروندان داخل هم می دهند؟ یا با معترضان با اسامی و لقب هایی مانند: شورش، گروه و… بازی می کنند. شما نمی توانید ادعا کنید که از حق تجمع و حقوق شهروندی با استاندارد دوگانه دفاع می کنید.

انتهای پیام