توییت جنجالی پدر ستاره فوتبال کدام ممکن است تمیز شد/ او می‌خواهد اجتناب کرده اند ترکیبی آبی‌ها کنار شود؟ – مکان خبری تحلیلی افق


پدر کریستین پولیشیچ ستاره آمریکایی چلسی نارضایتی‌اش اجتناب کرده اند کم ورزشی کردن پسرش {در این} گروه لیگ شیوع را همراه خود تخلیه عالی توییت آرم داد.

کریستین پولیشیچ ستاره آمریکایی چلسی کدام ممکن است سال ۲۰۱۹ اجتناب کرده اند دورتموند به این گروه لندنی اتصال، در فصل جاری کمتر به‌عنوان یار تدریجی به کار گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مجموع در ۳۴ ورزشی به میدان گذشت کدام ممکن است ۱۸ ورزشی آن اجتناب کرده اند روی نیمکت به پایین گذشت.

مدل پولیشیچ پدر کریستین کدام ممکن است معلم فوتبال است در توییتی کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند تخلیه تمیز شد، نوشت: «غم‌انگیزترین عامل اینجا است کدام ممکن است او تجهیزات گلف، هم‌تیمی‌هایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید لندن را {دوست دارد}. او اجتناب کرده اند مرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحش برای حرفه‌ای شدن استفاده می‌کنم. شش ماه جلو داری.»

به تذکر می‌رسد ردیابی مدل پولیشیچ به ماه‌های پیش‌رو به همان اندازه جام‌جهانی ۲۰۲۲ قطر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این احتمالات وجود دارد کدام ممکن است کریستین به کارش در استمفوردبریج شکسته نشده دهد. همراه خود این جاری برخی هم پیش‌سوراخ بینی کرده‌اند کدام ممکن است پولیشیچ برای فصل بلند مدت راهنمایی گروه عکس را قبول تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند چلسی کنار شود.