ثروت حافظ اجتناب کرده اند جناب آصف بیگ به انگشت به اینجا رسیدبه گزارش گروه باکلاس ایسکانیوز، برای به انگشت حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر فال حافظ باید اطلاعات، مطالعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشتن کافی داشت. به همین منظور انتخاب داریم {هر روز} تفسیری اجتناب کرده اند یکی اجتناب کرده اند غزلیات حافظ شیرازی را ارائه می دهیم توصیه دهیم. در این زمان ۱۵ فروردین به آهو حافظ شماره ۱۷۱ می پردازیم:

ادعا دوش آقای آصف بک
بزهای حضرت سلیمان تعداد انگشت شماری اشاره کردن کردند
گرد و غبار وجود ما اجتناب کرده اند آب شکوفا شد
آتشگاه گاهی به قصر می آید
این توضیح دادن را کوز زیلو یار با بیرون مرز نقل کرده است
صحبت اجتناب کرده اند صدها انسان صادق بود
تقصیر ممکن است ورزشی شنل است
به اینجا رسید پاک پاکمان برای حج
در این زمان همه می توانند مکانی را پیدا کنند
شورای کان ماه افروز به ریاست جمهوری رسید
بر عرش جامی کدام ممکن است تاجش عروج بهشت ​​است
روی حیله و تزویر کوشی کدام ممکن است موری باعث تحقیر شد
روده ها ایمانت را همراه خود چشمی نافذ محافظت کن
جادوی کمان او در غارت بود
باید آلوده ای، حافظ فیضی اجتناب کرده اند شاه می پرسد
ماده تشکیل دهنده اخلاص همراه خود خلوص به اینجا رسید
اقیانوس مجلس ، زمان طلب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاشف
زمان اجتناب کرده اند انگشت گذشت خرید و فروش هان فرا رسید

تعبیر آهو شماره ۱۷۱ برای حافظ در فال:

ناراضی مباش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی حوصله مباش، سریع زمان اندوه می گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت بر باید به نظر می رسد تبدیل می شود. انشاالله در عروسی سودآور خواهید بود.

خوب ارزش دقیق شخصی را بدانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودتان را انگشت کم نگیرید. ممکن است استعدادهای بی نهایتی دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بلند مدت به شخص خاص ماهر تغییر خواهید شد. نا امیدی اجتناب کرده اند خدا بهترین گناه است، در همه زمان ها به یاد او باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند او کمک بخواهید.

قدر جانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستان مهربان را بدانید. اجتناب کرده اند لحظات اقامت نهایت لذت را ببرید از زمان ها برای عجله می گذرند. اگر قصد بازدید دارید برتر است. درگیر سلامت مسافر نباشید.

انتهای پیام/