جانسون: حادثه بوچا چیزی کمتر اجتناب کرده اند فناوری کشی نیست! پایگاه خبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیلی افق


بر مقدمه تجربیات اطلاعات افق بوریس جانسون روز چهارشنبه در جریان بازدید اجتناب کرده اند بیمارستانی در قلمرو ولورین گاردن اظهار داشت: «وقتی به آنچه در بوچا اتفاق می‌افتد مورد توجه قرار گرفت می‌کنید، چیزی کمتر اجتناب کرده اند فناوری‌کشی نیست. این دلیل است است کدام ممکن است شاهد پاسخ هایی {در این} زمینه هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله جهانی بار تولید دیگری برای اعمال تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم های اصولاً علیه رژیم ولادیمیر پوتین امتحان شده خواهد کرد.

چندین رئیس جهان نیز حادثه بوچا را مسئله حمله روسیه به اوکراین دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکو را محکوم کردند. پاپ فرانسیس، رئیس کاتولیک های جهان اظهار داشت: آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشدید غیرنظامیان، خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان بی حفاظت در جاری {افزایش است}. آنها قربانیانی هستند کدام ممکن است خون بی ضرر آنها تمایل دارد: این درگیری را متوقف کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلحه ها را پایین بگذارید. کشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب را متوقف کنید.

ارنا