جدایی وریا غفوری از استقلالوریا برای ماندن در استقلال به مدیران این تیم چراغ سبز نشان داده بود و حتی شرایطی هم نداشت اما در نهایت با بی تفاوتی باشگاه استقلال مواجه شد.