جگرت چند سالشه؟کبد نقش خطرناکی در دفع سموم از بدن دارد و به دلیل قرار گرفتن مکرر در معرض سموم، خطر آسیب بیشتری نسبت به سایر اندام ها دارد. برای حفظ سلامتی ما در طول زندگی، کبد ظرفیت زیادی برای بازسازی دارد که در بین اندام ها منحصر به فرد است.