حمایت اجتناب کرده اند ۸۰۰ هزار تومان چطور؟ پایگاه خبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیلی افق


مقامات سیزدهم را باید سیگنال سوال‌های عظیم در بخش اقتصاد دانست، سیگنال سوال‌هایی کدام ممکن است حتی همراه خود فرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصاحت نیز پاسخی نمی‌گیرند.

ابراهیم رئیسی در جریان انتخابات ریاست جمهوری وعده افزایش یارانه ها را داده بود با این حال همراه خود تحویل داد نزدیک به هشت ماه اجتناب کرده اند تشکیل مقامات سیزدهم، وظیفه همچنان بی حال است. نکته اینجاست کدام ممکن است مسئولان مالی مقامات صدها تاکید کرده اند کدام ممکن است افزایش یارانه ها در راه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی محسن رضایی نیز قول افزایش یارانه ها به هشتصد هزار تومان را داده {است تا} بلاتکلیفی زیادی {در این} بخش در ایده ها کلی تحمیل شود. . اکنون اجتناب کرده اند عالی سو حامیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامیان مقامات افزایش یارانه ها را منوط به مقوله حمایت ارزی می دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری وظیفه حمایت ارزی چون آن است آگاه شد مبهم است.

لینک مختصر: https://ofoghnews.ir/?p=367447