حمله شدید مدیر شبکه لس آنجلسی به گلشیفتهپست حمله وحشیانه مدیر شبکه لس آنجلسی به گلشیفته اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی افوگ منتشر شد. ظاهر شد.