خزریان: شاهد تخلف برخی موسسه مالی ها در اجرای مبانی چک هستیم


علی خزریان در تشریح مونتاژ کمیسیون دستور ۹۰ مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: {در این} مونتاژ دانستن درباره اعمال قوانین چک همراه خود حضور رئیس کل موسسه مالی مرکزی چک، السلح آبادی، صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر شد. نمایندگان تلویزیون، نمایندگان رادیو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوه قضائیه». اعمال قوانین آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکات زیادی در ملت داشت به منظور که شاهد کاهش چک های برگشتی هستیم با این حال در برخی زمینه ها شاهد تاخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاخیر در اجرای این قوانین هستیم کدام ممکن است همراه خود حضور مراجع ذی ربط مطرح شد. مسئولان در مونتاژ در لحظه کمیته

وی شکسته نشده داد: شناخته شده به عنوان مثال بر مقدمه تبصره ۱ ماده ۲۱ قوانین صدور چک، قوه قضاییه باید امکان ورود وب مبتنی بر موسسه مالی مرکزی به احکامی مشابه با فصل را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را فراهم می کرد کدام ممکن است تاکنون محقق نشده است. در مونتاژ در لحظه.tighten.موضوعاتی مشابه با تصمیم گیری سقف شهرت مجاز برای نامزدها چک، اعتبارسنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {رتبه بندی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیوستن تجهیزات های خودپرداز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقوا خوان به سامانه ماهیگیری اجتناب کرده اند تولید دیگری مواردی است کدام ممکن است باید توسط موسسه مالی مرکزی پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا شود.

خزریان اظهار داشت: موسسه مالی مرکزی اولویت هایی در خصوص نتایج خصومت مالی این موضوع دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توضیحاتی {در این} خصوص حاضر کرده است. بعد از همه مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است پیوستن تجهیزات های خودپرداز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقوا خوان به سامانه صیاد برای تسهیل ورود مردمان به سامانه یکی اجتناب کرده اند وظایف کمیته دستور ۹۰ در سال قبلی به موسسه مالی مرکزی بود، با این حال در راستای اجرای آن برخی اجتناب کرده اند موسسه مالی ها قوانین صیاد را زیر پا گذاشت. در طولانی مدت اردیبهشت ماه متخلفین احضار را انتخاب کنید و انتخاب کنید برابر قوانین همراه خود آنها برخورد خواهد بود.

یکی اجتناب کرده اند اعضای هیأت رئیسه کمیسیون دستور ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: موضوع چک های تهیه کنید شده برای آزادی همراه خود وثیقه یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند موضوعات ضرر ساز است. یعنی بر مقدمه قوانین امکان صدور چک شناخته شده به عنوان وثیقه {وجود ندارد}، متعاقباً در جاری تجزیه و تحلیل راه های قانونی استفاده اجتناب کرده اند چک شناخته شده به عنوان وثیقه هستیم. کشتی پیامک به گیرنده چک یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مشکلات رفع نشده است.

خزریان افزود: در مونتاژ در لحظه مقرر شد مونتاژ ای ماهانه همراه خود حضور مسئولان موسسه مالی مرکزی، کمیسیون دستور ۹۰ مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان قوه قضائیه تشکیل شود به همان اندازه مشکلات اعمال قوانین چک مطرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات مورد نیاز برای تعمیر آنها انجام شود. . علاوه بر این در خصوص کشتی پیامک برای بدست آمده کنندگان چک، موسسه مالی مرکزی گفتن کرد کدام ممکن است سامانه پیامکی طی تعدادی از روز بلند مدت اجرایی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر این مقدمه گیرندگان چک می توانند به داده ها سند شناسایی، تاییدیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرکننده چک ورود داشته باشند. .

مشاور مردمان تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پردیس در مجلس یازدهم افزود: در خصوص مدیریت های تضمینی مشکلات قانونی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود توافق معاونت مبانی مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای نظارتی مشابه با گروه بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیات وزیران، دیوان محاسبات باید این ضرر را رفع تدریجی.» علاوه بر این دستورالعملی همراه خود موضوع {رتبه بندی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقف اعتباری مجهز است کدام ممکن است به صورت مرحله ای اجرا تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو مقرر شد این موضوع در اولین مونتاژ شورای پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت مطرح شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت تصویب این شورا، موضوع پایان دادن خواهد بود سقف ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {رتبه بندی} اعتباری اجرا خواهد بود.

خزریان خاطرنشان کرد: علاوه بر این مقرر شد تجهیزات قضایی در خصوص ورود موسسه مالی مرکزی به برخی اجتناب کرده اند احکام اجتناب کرده اند طریق وب مشکلات مذکور را تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر تدریجی. {در این} میان مقرر شد کمیته رسانه ای همراه خود حضور مسئولان صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما، نمایندگان کمیسیون دستور ۹۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر تجهیزات های ذیربط اطمینان حاصل شود که {اطلاع رسانی} فشرده {در این} زمینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت سازی استفاده اجتناب کرده اند مدیریت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت های جدید تشکیل شود. آئین نامه.