خشکسالی و مساله نان
ممکن است نیاز به واردات غلات خود در سال جاری افزایش یابد. این جنگ هزینه‌های یارانه را افزایش می‌دهد و قاعدتا تامین‌کنندگان غلات باید متنوع شوند. از سوی دیگر با جنگ اوکراین قیمت نفت افزایش یافته و درآمد‌های دولت به طور نسبی افزایش یافته است.

رژیم لاغری سریع