خلاصه پروژه های شکسته مایکروسافت
اگرچه Cortana دستیار ایمیل مایکروسافت هنوز در اکثر دستگاه های این شرکت است، اما نقشی را که او با آن متولد شده بود بازی نمی کند. در اینجا نیز مایکروسافت دیر آمد و کورتانا مدت ها بعد از دستیار گوگل، آمازون الکسا و Apple Secrets منتشر شد.