خواص دارویی هندوانه در ماه مبارک رمضان
مصرف کردن هندوانه انسان را راحت می تدریجی. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است هندوانه شامل ۹۲ نسبت آب است، آبرسانی خوبی به هیکل می تدریجی. بلعیدن هندوانه در روزه داری فوق العاده {مفید است}.