خوب مرزبان در زابل به مبایعه نامه رسیدبه گزارش گروه اجتماعی باند نیوز، شامگاه دوازدهمین روز اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان مصادف همراه خود ۲۵ فروردین ماه، مرزبانان هنگ مرزی زابل واقع در شمال سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان به سراغ قاچاقچیان رفتند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرامزاده ها برای تامین ایمنی مناطق مرزی، پرسنل مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.

شکسته نشده مطلب

ستوان علی شیخی کبیر اجتناب کرده اند هنگ مرزی زابل بلافاصله به وسط درمانی منتقل شد با این حال همراه خود وجود امتحان شده پزشکان پزشکی متاسفانه بر تأثیر عمق جراحات به مبایعه نامه رسید.

یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری ۲ مرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب زن اجتناب کرده اند این شهید گران قیمت ساکن شهرستان زابل.

تأمین: ایسنا