داستان میلیاردری که از روی هوس دزدی می کند
من سابقه خرید و فروش اسلحه را دارم. من می خواستم یکی از مشهورترین صادرکنندگان اسلحه در جهان باشم. حتی قبل از آن هم دوست داشتم خلبان شوم. من واقعاً می خواستم یک کار هیجان انگیز انجام دهم.