درک دانشکده مفید: اگر حاکمی دلش برای دین می‌سوزد، فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبعیض را برطرف تدریجی


درک دانشکده مفید همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند فضا محله در لحظه ایران همراه خود محله مشخص شده قرآن ذکر شد: امام علی(ع) اجتناب کرده اند بین همه آسیب‌های اجتماعی بر ۲ دشواری فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبعیض تاکید دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیلش اینجا است کدام ممکن است فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌عدالتی بدترین آفت دین مردمان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دینشان را بی رنگ می‌تدریجی. پس اگر حاکمی دلش برای دین می‌سوزد این ۲ دشواری را رفع تدریجی.

دکتر محمدرضا یوسفی، درک دانشکده مفید شامگاه چهارم اردیبهشت ماه در ششمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال مونتاژ اجتناب کرده اند سلسله نشستهای “دین، عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت مردمان” همراه خود ردیابی به آیه شریفه ۱۱۲ نحل «را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْیَهً کَانَتْ آمِنَهً مُطْمَئِنَّهً یَأْتَِا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ کُلِّ مَکَانٍ فَکَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَالْخَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدْفِ بِمَا کَانُوا یَصْنَعُونَ»، ذکر شد: آمنه در همین جا به معنای در امان بودن است؛ ایمنی روزی صرفا جلوگیری اجتناب کرده اند تهدیدات خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمنان بود، ولی به طور پیوسته معنای بزرگ‌تری به شخصی گرفته است؛ علامه طباطبایی مصونیت اجتناب کرده اند سیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید زلزله را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث خالص را هم به آن است افزوده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدری کدام ممکن است جلوتر گذشت فرموده هر عامل ناسالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شری کدام ممکن است مردمان، اموال، شهرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبروی آنان را شبح تدریجی نا امنی محسوب می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی شخصی مقامات‌ها می‌توانند مسئله تهدیدکننده باشند.

وی افزود: در لحظه وقتی سخن اجتناب کرده اند ایمنی می‌شود ایمنی مالی یعنی از گرفتن درآمد باثبات، ایمنی شغلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی سرمایه‌گذاری، عدم فروپاشی خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش وابستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را برای ادغام کردن می‌شود؛ وقتی طلاق در محله بیش از حد شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد فروپاشی خانوار باشیم سیگنال نا امنی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرقدر ایمنی تا حد زیادی شود رفاه هم تا حد زیادی خواهد بود. به طور پیوسته همراه خود رشد جوامع وظیفه مقامات‌ها هم تا حد زیادی شده است. کاهش منازعات خارجی دولتها همراه خود پوست، شفافیت در فرایند انتخاب‌گیری، حاکمیت قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی سیاسی اجتناب کرده اند مهمترین مصادیق تامین ایمنی برای محله توسط دولتها است.

ضمانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی در ظاهر شد مفسران
حجت الاسلام والمسلمین یوسفی مشخصه دوم محله الگوی اجتناب کرده اند ظاهر شد قرآن را ضمانت (مطمئنه) خاص کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل داد: ضمانت یعنی اینکه محله نسبت به بلند مدت خوشبین است. اجتناب کرده اند منظر طبرسی سیگنال ضمانت ۲ مسئله است: یکی اینکه نسبت به ماندن در شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت شخصی انگیزه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم اینکه دوست ندارد اجتناب کرده اند ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان خودش خارج شود. علامه طباطبایی هم دقیقا همین معنا را خاص کرده است. به سمت این پدیده، عدم سرمایه‌گذاری در محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خم شدن به مهاجرت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی درجه آموزش هم کاهش خواهد کشف شد.

درک دانشکده مفید تصریح کرد: سومین مشخصه {در این} آیه «یاتیها رزقها رغدا» است، یعنی وقتی ایمنی در محله تحمیل شد، رزق هم خواهد به اینجا رسید از دلیلی ندارد کسی سرمایه‌های شخصی را اجتناب کرده اند شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت شخصی پوست ببرد. تعبیر «ممکن است کل محل قرارگیری» یعنی این رفاه ساده محدود به ۱ شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان نیست اما علاوه بر این در درجه سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراملی مطرح است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادلات هم فوری است همراه خود کشورهای تولید دیگری موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قول طبری این دشواری روزی رخ می‌دهد کدام ممکن است ما اتصال صلح‌آمیز همراه خود دنیای پوست شخصی داشته باشیم.

نتیجه کفران نعمت
یوسفی تصریح کرد: در یکپارچه فرموده کدام ممکن است برخی جوامع به نعمت‌های خداوند کافر شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل خداوند لباس خوف را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوع بر تن آنان پوشاند، {در این} صورت ایمنی اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی در معرض خطر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه شکنی بیش از حد می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مقامات خودمان هم می‌ترسیم. همین جا ۲ محله همراه خود وضعیت متضاد راه اندازی شد شده است.

درک دانشکده مفید همراه خود خاص اینکه چرا این اتفاق رخ می‌دهد اظهار کرد: به تعبیر قرآن کریم «بِمَا کَانُوا یَصْنَعُونَ» یعنی این موضوع به خاطر انجام شخصی محله است.

وی همراه خود ردیابی به نامه امام به مالک اشتر ذکر شد: کل نامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک بر سه محور رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبادانی، سامان‌مند شدن مسکن مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی چرخ می‌زند؛ فرموده‌اند در تکل مالیات ۲ ظاهر شد موجود است؛ اول اینکه چون مقامات کسری بودجه دارد مالیات را افزایش می‌دهد، اجتناب کرده اند تذکر امام(ع) این خطا هست. پس ظاهر شد باید این باشد کدام ممکن است مقامات نرخی تصمیم گیری تدریجی کدام ممکن است فعالان مالی الهام بخش شوند ۹ اینکه انگیزه ساخت اجتناب کرده اند بین برود.

دهه ۹۰ دهه اجتناب کرده اند کف دست گذشت است
درک اقتصاد دانشکده مفید تصریح کرد: در لحظه در درجه محله ما ایمنی، رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش‌سوراخ بینی به بلند مدت {وجود ندارد}، در سال در گذشته بیش اجتناب کرده اند ۴ میلیارد دلار خروج سرمایه اجتناب کرده اند کشورمان به ترکیه داشتیم، رتبه اول کسب مسکن در ترکیه برای ایران {بوده است}، بیشترین آمار راه اندازی نمایندگی‌های خارجی برای ما بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشترین مسافران را هم ایرانی‌ها تشکیل می‌دهند در حالی کدام ممکن است شرایط وخیم مالی داریم ونرخ انبساط زیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم ۴۰ درصدی را شاهدیم.

وی افزود: دهه ۹۰ دهه اجتناب کرده اند کف دست گذشت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط مالی صفر بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط فقر را شاهدیم؛ طبق آمار سال ۹۹، حدود سه میلیون نفر در محله فقر غذایی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقر به معنای فشرده رقم خیلی بیشتری دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متاسفانه بلند مدت فوق العاده بی حال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرخ فارکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید … تاثیرگذار است؛ اقتصاد در چنین شرایطی در اسارت پوشش است در حالی کدام ممکن است قرآن دستور را در محله ایمن، ضمانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین رزق اجتناب کرده اند هر مکانی می‌داند. متعاقباً باید پوشش در خدمت اقتصاد قرار بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ کاملاً برعکس.

باید پوشش در خدمت اقتصاد قرار بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ کاملاً برعکس
یوسفی اضافه کرد: اگر پوشش با بیرون نگرانی ها مالی ورودی برود نتیجه آن بر تن کردن لباس خوف را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید نا امنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نا امنی هم صرفا که ممکن نیست کدام ممکن است اسلحه بر روی ما بکشند، ایمنی شغلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه‌گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید … هم برای ادغام کردن . اگر فقر در یک واحد محله بیش از حد شود خانه شکنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامنی بیش از حد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق هم فوری است زیر پا گذاشته خواهد بود؛ محله‌ای کدام ممکن است تورم بالا را تخصص تدریجی وضعیت نابهنجاری پیدا می‌تدریجی.

به مشاوره او، در محله ما اقتصاد به اسارت پوشش درآمده است. در حالیکه قران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهج البلاغه پوشش را در خدمت اقتصاد راه اندازی شد می تدریجی به همان اندازه ایمنی، رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن توام همراه خود استراحت را برای افراد تحمیل تدریجی. حرکت کردن پوشش با بیرون ملاحظه وضعیت معیشتی مردمان موجب تبدیل می شود گرسنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامنی بسراغ محله بیاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای تمایل هر دو دارای سرمایه انتخاب به مهاجرت بگیرند.

جایگاه اقتصاد در کلام پیامبر(ص)
وی همراه خود ردیابی به سخن پیامبر(ص) در کافی ذکر شد: فرمود خداوندا نان را بر ما مبارک بگردان (نان تصویر رزق است) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبادا ما گرفتار گرسنگی باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد فرمودند اگر مردمان گرسنه باشند عبادت خدا را نخواهند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید واجبات الهی را انجام نمی‌دهند. عطار نیشابوری در مصیبت‌نامه نقل کرده کدام ممکن است مردی اجتناب کرده اند حلقه دار‌ای پرسید اسم اعظم خدا را می‌دانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید او ذکر شد اسم اعظم خدا نان است ولی این را جایی نمی‌توان ذکر شد. شخص ذکر شد اجتناب کرده اند خدا شرم کن چگونه اسم اعظم خدا نان است؟ حلقه دار ذکر شد در قحطی نیشابور در شهر گشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ در جایی صدای اذان شنیدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ در مسجدی را باز دیدم.

یوسفی اضافه کرد: حکومت‌هایی کدام ممکن است تصمیماتشان بیشتر مبتنی بر داده ها نباشد دائما گرفتار حوادث خواهند شد از امتیازات روز {به روز} نو به نو می‌شوند، امام(ع) فرمودند وقتی حکومت خوشایند است کدام ممکن است براساس دانایی حرکت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمودند در انحرافی کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند رسول‌الله آغاز شد کسانی مدیریت ملت را برعهده گرفتند کدام ممکن است داده ها مورد نیاز را نداشتند.

دشواری تولید دیگری رفتار سخت حکومت همراه خود مردمان است کدام ممکن است امام(ع) نسبت به خلیفه دوم مطرح کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تحلیل فاصله خلیفه سوم فرمودند کدام ممکن است فساد یکباره تحمیل نمی‌شود، خلیفه اول کدام ممکن است به اینجا رسید داده ها مورد نیاز را نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دومی خشونت داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه گزینه ها غلط سبب شد محله در وسط عثمان به انحراف مناسب کشیده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثمره آن پیدایش حکومت معاویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنی امیه بود.

یوسفی اظهار کرد: حضرت علی(ع) در چنین وضعی بعد اجتناب کرده اند عثمان حکومت را قبول کردند؛ ایشان اجتناب کرده اند ابتدا اکراه داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده ۲ عامل سبب شد به همان اندازه آن را بپذیرند، اول فقر فشرده مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس نابرابری از حداکثر در بین مردمان. وقتی فقر فشرده موجود است حتما نظام سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی همراه خود ارتکاب ظلم روبروست. در چنین محله‌ای عده‌ای آنقدر می‌خورند کدام ممکن است عصر نمی‌توانند بخوابند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی هم اجتناب کرده اند فرط گرسنگی به دل درد می‌افتند.

دلیل برای تاکید علی(ع) بر بردن فقر
درک دانشکده مفید خاص کرد: بالقوه است این سؤال پیش آید چرا امام علی(ع) اجتناب کرده اند بین این همه آسیب‌های اجتماعی بر این ۲ دشواری تاکید دارند، هدف اینجا است کدام ممکن است اگر حاکمی دلش برای دین می‌سوزد ۲ دشواری یعنی فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبعیض را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی عدالتی بدترین آفت برای دین مردمان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دین آنها را بی رنگ می‌تدریجی. فقر باعث رواج فحشاء را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه شکنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر نابرابری بیش از حد شد نظام ارزشی محله متحول خواهد بود وگرنه محله مفید بر ۲ محور تقوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید علم می‌چرخد. در مجموع مسئولیت بی نظیر حکومت، تامین ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه محله است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} محله است کدام ممکن است اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشهای دینی انبساط می کنند.

نیاز نوبه نوشدن تفاسیر
یوسفی خاص کرد: علامه طباطبایی فرموده است کدام ممکن است ما هر ده سال یکبار خواستن به تفسیر قرآن داریم از گرچه سال سؤالات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای جدیدی برای بشر تحمیل می‌شود کدام ممکن است باید پاسخ آن را اجتناب کرده اند قرآن بگیریم. بعد از همه ما در مباحث تکنیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشی مشابه با اینکه تورم چگونه مهار شود سراغ قرآن نمی‌رویم ولی در مباحث ارزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهت‌گیری‌ها چنین کاری انجام می‌شود. بعد از همه باید در درو کردن اجتناب کرده اند قرآن هم مراقب تفسیر به رای باشیم یعنی باید سؤالات دنیای روز را به قرآن تهیه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ آن را بگیریم.

گفتنی است نشست سخنرانی همراه خود موضوع «وظیفه حکومت به سمت معیشت مردمان» همراه خود همکاری کانون توحید، صفحه بحث اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنیاد اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید احسان توحید برگزار ‌شد.

انتهای پیام