دستگیری ۲ کارمند شهرداری به اتهام فساد پولی


بر مقدمه تجربیات اطلاعات افق عالی تأمین موثق در ارومیه اجتناب کرده اند دستگیری ۲ کارمند شهرداری ناگادا توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در سپاه پاسداران خبر داد.

این دستگیری ها پس اجتناب کرده اند صنوبر قیمت های پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند دستگیری های زودتر صورت گرفت.

در ماه های جدیدترین، نیروهای امنیتی سه کارمند شهرداری نقده را به اتهام پولی دستگیر کردند.

شوالیه