دوام قلمه های کره ای را بررسی کنیدشایان ذکر است که ایمپلنت های کره ای علاوه بر اینکه بسیار قوی هستند; آنها همچنین قیمت های بهتری نسبت به سایر اعضای خانواده ساخت کشورهای دیگر دارند.