دیوید کامرون سیاستمدار انگلیسی را اصولاً بشناسید


به گزارش گروه بین الملل ایسکانیوز؛ دیوید کامرون زاده ی نهم اکتبر ۱۹۶۶ در لندن می باشد. ایان دونالد کامرون، شناسایی پدر وی بود کدام ممکن است در زمینه ی دلال سهام مشغول به ورزش بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مری فلئور مانت، مادر او بود کدام ممکن است نسبش به خانوار سلطنتی انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانم ویلیام مانت می‏رسد. به معنای واقعی کلمه هستند یکی اجتناب کرده اند نوادگان شاه ویلیام چهارم، دیوید کامرون شناسایی داشت کدام ممکن است شناخته شده به عنوان پادشاه انگلیس در بین سالهای ۱۷۶۵- ۱۸۳۷ محسوب میشد.

دیوید کامرون، آموزش شخصی را در دانشگاه شخصی ایتون مربوط به سایر {اعضای خانواده} اش گذراند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند آن به تحصیل در دانشکده آکسفورد صنوبر. کامرون در دانشکده موضوع فلسفه، پوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد خوانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سطح برتر فارغ التحصیل شده است.

اصولاً بیاموزید:

وی همراه خود خصوصی به تماس گرفتن سامانتا شفیلد در سال ۱۹۹۶ عروسی کرد. سامانتا شفیلد در یک واحد خانوار اشرافی غول پیکر شده بود. نتیجه ی عروسی این زوج، سه فرزند می باشد. اجتناب کرده اند پیگیری ها دیوید کامرون می توان به تنیس، پختن شام، اسب رانندگی ، شکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتبال ردیابی کرد.

کامرون، مشارکتی در زمینه ورزش های سیاسی دانشجویی نداشت ولی در باشگاهی عضو شده بوده کدام ممکن است اعضای آن تجهیزات گلف، کنجکاوی زیادی به بلعیدن مشروبات الکلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لات تفریحی داشتند. وی اجتناب کرده اند جهان استافورد، در سال ۱۹۹۷میلادی شناخته شده به عنوان نامزد مجلس عوام، محدوده شد ولی {در این} انتخابات شکست خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مجلس عوام راه نیافت. درواقع حزب کارمند به پیروزی رسید.

دیوید کامرون در انتخابات سراسری ۱۹۹۷ در نخستین فاصلهٔ نامزدی پارلمان در بخشٔ انتخاباتی استافورد، شکست خورد ولی اجتناب کرده اند بخش انتخاباتی آکسفوردشر اجتناب کرده اند بخش ویتنی بعنوان یکی اجتناب کرده اند اعضای پارلمان در سال ۲۰۰۱ محدوده شد. او ۲ سال بعد ترفیع رتبه پیدا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعنوان سخنگوی مخالفان محدوده شد. هاوارد در سمت رئیس حزب محافظه کار در سال های ۲۰۰۳ به همان اندازه ۲۰۰۵ ورزش داشت. در سال ۲۰۰۵، دیوید کامرون پس اجتناب کرده اند دریافت پذیرش در میدان رقبا، متنوع هاوارد شد؛ شمار به سختی اجتناب کرده اند اعضای این حزب حاضر شدند به همان اندازه به او کدام ممکن است در آن نقطه سخنگوی جوان امور اموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در مقامات سایه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تازگی بعنوان مشاور پارلمان بریتانیا محدوده شده بود، جایگزین دهند کدام ممکن است رئیس این حزب شود.

او خودت را پیدا کن کاندیدای جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید میانه رو شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط رای دهندگان جوان، تائید شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخابات مدیریت حزب محافظه کار در سال ۲۰۰۵ پیروز شد. روزی، دیدگاه دنبال کنندگان فداکار حزب محافظه کار، عوض شد کدام ممکن است دیوید کامرون، سخنرانی مهیجی در یکی اجتناب کرده اند گردهمایی های مهم این حزب کرد. او در سمت رئیس حزب محافظه کار ادعا کرد :« باید حاصل انبساط مالی را جدا کردن کرد.» او قصد عوض کردن وجهه حزب محافظه کار کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر متعدد شناخته شده به عنوان« حزب بی رحمانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفقت» محسوب میشد، را داشت.

دیوید کامرون سیاستمدار انگلیسی را بیشتر بشناسید

این سیاستمدار انگلیسی همراه خود استفاده اجتناب کرده اند رسوایی ارزش سازی برخی اجتناب کرده اند نمایندگان پارلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیران مقامات گوردون براون( نخست وزیر وقت بریتانیا)، شخصی را بعنوان اصلاح گری راه اندازی شد کرد کدام ممکن است قصد پاکسازی پوشش این ملت را دارد. او به خاطر مدیریت زودهنگامش در حزب محافظه کار توانست دربرابر حزب کارمند تونی بلر در یک واحد نظرسنجی، پیش بیفتد همراه خود این کدام ممکن است حزب کارمند تونی بلر رتبه اول آرا را بمدت ده سال به شخصی اختصاص داده بود.

همراه خود آن کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند نخست وزیری گوردون براون در مدت مختصر، محافظه کاران به عقب رانده شدند ولی همراه خود مدیریت کامرون، قاطعانه در نظرسنجی ها جلوتر اجتناب کرده اند حزب کارمند قرار گرفتند. پس اجتناب کرده اند برگزاری انتخابات سراسری ۲۰۱۰ در ۶ مه، محافظه کاران توانستند کرسی های بیشتری را کسب کنند ولی به خاطر به حد نصاب نرسیدنشان، پارلمان اقلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعلیقی بوجود به اینجا رسید. دیوید کامرون در پی استعفای گوردون براون، بعنوان نخست وزیر اطمینان حاصل شود که تشکیل ائتلاف همراه خود حزب لیبرال دموکرات محدوده شد.

نخستین نخست وزیر بریتانیا همراه خود شناسایی دیوید کامرون شناخته میشد کدام ممکن است در محیط مجمع نهایی گروه ملل در سال ۲۰۱۴ دیداری همراه خود حسن روحانی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو درخصوص مسائلی نظیر حقوق بشر، نشاط هسته ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث خاورمیانه صنوبر. دیوید کامرون در سال ۲۰۱۵، یک بار دیگر در سمت نخست وزیری محدوده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این انجمن به تشکیل کابینه دوم شخصی صنوبر. اظهارات دیوید کامرون در پی ادعا نتیجهٔ همه پرسی کسب اطلاعات در موردٔ خروج بریتانیا اجتناب کرده اند اتحادیه اروپا، این بود کدام ممکن است اجتناب کرده اند نخست وزیری بریتانیا استعفا دهد. او در ۲۰۰ سال قبلی شناخته شده به عنوان جوانترین نخست وزیر بریتانیا شناخته میشد.

وعده های انتخاباتی کامرون

در انتخابات سال ۲۰۱۰ مانترا بی نظیر حزب محافظه کار، اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح بود. به معنای واقعی کلمه هستند اجتناب کرده اند وعده های انتخاباتی دیوید کامرون می توان به پاکسازی نظام سیاسی اجتناب کرده اند فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی قانونی، اصلاح نابسامانی های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی، کاهش شش میلیارد کیلو اجتناب کرده اند ارزش های نهایی مقامات در سال اول، جبران کسری بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدهی های با کیفیت حرفه ای دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبح به برداشتن حقوق بیکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمری اشخاص حقیقی دارای توان کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم درک کردن بخاطر اکتسابی حقوق بیکاری ردیابی کرد.

استعفای مجبور براون

پس اجتناب کرده اند اینکه ائتلاف ۲ حزب محافظه کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیبرال دموکرات، آخرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید علنی شد؛ گوردون براون بر طبق قوانین اجتناب کرده اند نخست وزیری انگلیس استعفا داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیوید کامرون شناخته شده به عنوان جانشین او شد. بعد از همه پیش اجتناب کرده اند آن براون مشاوره بود کدام ممکن است میخواهد اجتناب کرده اند سمت مدیریت حزب کارمند کناره گیری تنبل، ولی در واقعیت استعفای وی اجتناب کرده اند مقام نخست وزیری، فرم استعفای مجبور محسوب میشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به انتخاب خصوصی اش ربطی نداشت.

دیوید کامرون را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه سوریه

{در تابستان} ۲۰۱۳ تروریست ها حمله ای شیمیایی به بخشهایی اجتناب کرده اند سوریه کردند کدام ممکن است به دلیل مردمان غیر ارتش متعدد کشته شدند، دولتمردان آمریکا {در این} هنگام همراه خود غنیمت دیدن جایگزین می خواستند به سوریه حمله کنند کدام ممکن است {در این} راستا نیازمند کمک متحدان اتحادیه اروپا شخصی نظیر انگلیس بودند. دیوید کامرون، پس اجتناب کرده اند به دست آوردن طرحی، آن را تقدیم به مجلس عوام انگلیس کرد کدام ممکن است این ملت در صورت تصویب آخرین، همراه خود سوریه میجنگید. مجلس نمایندگان انگلیس همراه خود قالب مقامات دیوید کامرون کدام ممکن است نمایندگی در درگیری علیه سوریه بود؛ همراه خود کسب ۲۸۵ رأی دیگری دربرابر ۲۷۲ رأی موافق، مخالفت کرد.

رأی مجلس عوام کدام ممکن است شکست سنگینی را به پوشش خارجی دیوید کامرون وارد کرد؛ نگذاشت کدام ممکن است انگلیس در اقدام ارتش آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش علیه حکومت بشار اسد، نمایندگی تنبل. وعده ی دیوید کامرون پس اجتناب کرده اند نظرسنجی پارلمان انگلیس این بود کدام ممکن است خلاف تذکر پارلمان، هیچ اقدامی انجام نمی دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است پارلمان انگلیس نمیخواهد حمله ارتش به سوریه داشته باشد. وزیر حفاظت انگلیس بعد اجتناب کرده اند رأی عقب کشیدن مجلس عوام انگلیس، {تأکید کرد} کدام ممکن است این ملت علیه سوریه در هیچ اقدام ارتش نمایندگی نمی شود.

مذهب دیوید کامرون

دیوید کامرون منصفانه مسیحی پروتستان است کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر او گروه کنونی انگلیس به دلایلی منصفانه گروه ی فروپاشیده محسوب میشود کدام ممکن است اجتناب کرده اند این توضیحات می توان به افزایش جرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایت در مناطق مختلف، افزایش فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی بندو باری کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان ردیابی کرد.