رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور اجرای حجاب در قانون بهداشت جسمانی را صادر کرد.


رئیس جمهور در راستای دستور کار امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع حجاب و بهداشت بدن، دبیرخانه شورا را ملزم به پایبندی به اجرای قانون مصوب شورای اسلامی و قانون کل کشور کرد. مونتاژ. انقلاب فرهنگی ۱۳۸۳ با همکاری کلیه نهادها و نهادهای فرهنگی و عملیاتی. اعضا بر لزوم ایفای مسئولیت ها و تعهدات نهادهای مختلف در قوانین و مقررات مصوب مرتبط با حجاب و طهارت تاکید کردند.

به گزارش پایگاه خبری قوه مجریه، ابراهیم رئیس جمهور عصر سه شنبه در ابتدای جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با گرامیداشت روز قلم به اهمیت مکان، پیام اشاره و تأکید کرد. و نقش قلم در ارتقای سطح بینش، دانش و ظرفیت فکری انسان: قلم‌های مناسب و ماندگار در جامعه بشری، قلم‌هایی بوده‌اند که در فرآیند انتقال حقیقت، تثبیت ارزش‌ها و ایجاد جامعه خدا محور و در گرایش به بیداری فطرت پاک.
رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابراز امیدواری کرد: صاحبان قلم و اندیشه نقش مهم خود را در راه حفظ ارزش‌های انقلاب و جامعه اسلامی ایفا کنند.
رئیس جمهور همچنین با توجه به دستور کار امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع حجاب و بهداشت بدن، دبیرخانه شورا را ملزم به پایبندی به اجرای قانون مصوب شورای اسلامی و قانون نظام اسلامی کرده است. مجمع عمومی ۱۳۸۳ شورای انقلاب فرهنگی با همکاری کلیه نهادها و سازمان های فرهنگی و عملیاتی.
رئیس قوه مجریه ترویج فساد در جامعه اسلامی و انقلابی را اقدامی مدبرانه و آگاهانه با هدف تضعیف و تخریب مبانی معنوی و دینی از طریق سرمایه گذاری هنگفت بر روی دشمنان مستکبر و متخاصم ملت ایران دانست.
ابراهیم رئیس جمهور گفت: باید در برابر این هجمه برنامه ریزی شده و گسترده اقدامات اجباری و پیشگیرانه انجام شود و نهادهای دست اندرکار در این زمینه به صورت نظام مند و موثر اقدام کنند.
در این دیدار اعضای انقلاب فرهنگی مرکزی گزارش های نهادهای مختلف در خصوص وضعیت اجتماعی در رابطه با موضوع حجاب و بهداشت را بررسی کردند.
بر اساس اطلاعاتی که بیانگر دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم از وضعیت سلامت خانواده، فرزندان و نسل جدید بود، نمایندگان بر لزوم انجام وظایف و مسئولیت‌های نهادهای مختلف در قوانین و مقررات مصوب تاکید کردند. در رابطه با حجاب و بهداشت
همچنین در ادامه جلسه نمایندگان با تصویب یک بند به وزارت بهداشت اجازه دادند با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و همچنین سازمان اداری و استخدامی نسبت به تقویت آن اقدام مناسبی انجام دهند. زیرساخت های انسانی و مالی برای افزایش توانایی جذب دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی.

انتهای پیام