رئیس: پایین صحنه پرهزینه قیمت را خاص کنید


رئیس جمهور همراه خود ابراز نارضایتی اجتناب کرده اند افزایش قیمت کالاهای اساسی، به تجهیزات های نظارتی اصل داد به همان اندازه پایین سر گرانی های جدیدترین جست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو را انتخاب کنید و انتخاب کنید توضیحات آن را خاص کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند وزرای اقتصاد مقامات خواست به همان اندازه اقداماتی را برای کنترل بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت قیمت ها در اصل کار قرار دهند. .

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه همراه خود تاکید بر لزوم تقویت نظارت‌ها برای جلوگیری اجتناب کرده اند نوسانات قیمت کالاها دسترس در بازار، ذکر شد: نباید اجازه بدهیم عده‌ای به دلیل گرانی همراه خود مردمان بدرفتاری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان را ناامید کنند. قیمت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش.”

رئیس جمهور قیمت های نامنظم را غیرقابل توجیه دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: هرگونه تنظیم قیمت موارد درهم آمدن است برای درمان همه جوانب را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} دقیق مردمان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باورپذیر نیست کدام ممکن است خوب نمایندگی هر دو تاسیسات تولیدی شخصی به طور ناگهانی قیمت شخصی را افزایش دهد. موارد
آقای رئیسی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی همراه خود ردیابی به بیانات مقام معظم مدیریت در دیدار روز قبل همراه خود مسئولان نظام، مقامات را به اجرای دستورالعمل ها شخصی فراخواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: همه مسئولان اجرایی امتحان شده کنند به همان اندازه مردمان را امیدوار کنند. اجتناب کرده اند طریق اقدامات مؤثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیر یا زود».
رئیسی تاکید کرد: هر چیزی کدام ممکن است باعث یأس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی در محله تبدیل می شود نباید {اتفاق بیفتد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع باید مهمترین دغدغه همکاران در مقامات باشد.
رئیس جمهور علاوه بر این همراه خود ردیابی به لزوم جلوگیری اجتناب کرده اند ورود کالاهای خیلی شبیه خانه به ملت خاطرنشان کرد: واردات بی رویه قطعا به ساخت آسیب وارد می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد سراسری را تضعیف می تدریجی.
رئیسی در یکپارچه همراه خود ردیابی به شکایت متعدد اجتناب کرده اند نمایندگی های اطلاعات بنیان اجتناب کرده اند واردات کالاهای قابل ساخت در ملت، دستورالعمل ها اکیدی را به تجهیزات های دولتی صادر کرد کدام ممکن است خرس هیچ شرایطی اجتناب کرده اند واردات کالاهای خیلی شبیه خانه خودداری کنند.
رئیس جمهور تاخیر حتی خوب ساعته در اجرای این اصل را غیرقابل قبول خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند قوه مجریه خواست به همان اندازه توسعه جلوگیری اجتناب کرده اند واردات کالاهای بی معنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی شبیه خانه را پیگیری تدریجی.
وی در طولانی مدت همراه خود ردیابی به لزوم ملاحظه ویژه به موضوع اشتغال زایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیکاری خاطرنشان کرد: امضای تفاهم نامه بین مسئولان برای تحمیل جایگزین های شغلی کافی نیست، اما علاوه بر این این تحریک کردن خوب حرکت اجرایی برای اشتغال است. باید همراه خود اقدامات کارآمد پایان دادن شود.

انتهای پیام