رابطه مرگ ناشی از کرونا با زندگی ناسالم چیست؟


پس از انجام مشاهدات مهم، محققان به رابطه بین مرگ و میر ناشی از کرونا و سبک زندگی ناسالم پی بردند.

گروهی از محققان موسسه قلبی عروقی جان اوشنر در نیواورلئان آمریکا، مطالعه جدیدی را برای بررسی رابطه بین سبک زندگی ناسالم و مرگ و میر ناشی از کرونا انجام دادند. محققان میزان مرگ و میر ناشی از کرونا را با عادات سبک زندگی، چاقی و بیماری های مزمن افراد مقایسه کردند.

نتایج آن مطالعات نشان می دهد که شکل شدید بیماری کووید-۱۹ و مرگ و میر ناشی از این بیماری با چاقی، ورزش نکردن، دیابت و استعمال دخانیات مرتبط بوده است. افرادی که سبک زندگی کم تحرک یا عادات بد غذایی دارند و از چندین بیماری مزمن رنج می برند بیش از دیگران در معرض پیامدهای منفی کرونا هستند.

به گفته محققان، راه مقابله با پیامدهای بیماری کووید-۱۹ ترویج سبک زندگی سالم و فعالیت بدنی است. همچنین پیروی از رژیم غذایی سالم و پیشگیری از بروز بیماری های مزمن، خطر ابتلا به نوع شدید بیماری کووید-۱۹ و مرگ را کاهش می دهد.

نتایج این مطالعه در مجله آمریکایی پزشکی منتشر شده است.

منبع: ایمنا