راه‌رفع‌هایی برای افزایش سرعت وای فای
حتی وقتی فیبر گیگابایتی در روتر شخصی دارید، همه می‌توانند همراه خود استفاده اجتناب کرده اند آنلاین این کار‌ها را برای عجله انجام دهند. بردن سرعت زیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق بی فایده Wi_Fi به همان اندازه حد زیادی ارائه می دهیم تعیین می شود.