راهکارهای معامله با یبوست در ماه مبارک رمضانرژیم غذایی پر فیبر به خوردن روزانه بیش اجتناب کرده اند ۳۰ خوب و دنج فیبر مشاوره تبدیل می شود کدام ممکن است باید در رژیم غذایی اشخاص حقیقی گنجانده شود. سبزیجات، حبوبات، میوه ها، مغزها، غلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید غلات فیبر محسوب می شوند کدام ممکن است بیشتر است منطقیروزانه ۵ به همان اندازه ۸ واحد در رژیم غذایی هر شخص گنجانده شود.