{رتبه بندی} باعث افزایش بازنشستگی مدرسین می‌شود؟


به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز؛ «یوسف نوری» وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش دانستن درباره افزایش بازنشستگی مدرسین همراه خود اجرای رتبه‌بندی اظهار داشت: باید رفتار فرهنگیان را ببینیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قطعیت نمی‌دانم چنین اتفاقی می‌افتد هر دو خیر در واقع برخی این تذکر را دارند کدام ممکن است این مشکل می‌تواند تقاضای بازنشستگی را افزایش دهد.

تا حد زیادی بیاموزید 

وی افزود: سال قبلی حدود ۷۱ هزار نفر اجتناب کرده اند فرهنگیان بازنشسته شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید ببینیم برای امسال چگونه خواهد بود.

نوری دانستن درباره تیز کردن اضافه‌کار سرایداران مدارس اظهار داشت: این مبلغ اجتناب کرده اند اردیبهشت تیز کردن می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروردین هم محاسبه خواهد بود.

وی دانستن درباره آیین‌نامه نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ فرهنگیان اظهار کرد: تغییری در روش‌نامه نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ فرهنگیان تحمیل شده است مخصوصاً در مواردی همچون تحکیم بنیان خانوار، زوجین باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانی کدام ممکن است اخیر عروسی می‌کنند، تسهیلاتی تصمیم گیری شده است.

نوری افزود: در بعضی اسبابک ها سنوات را تقلیل دادیم با این حال اینکه شخص مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیمانی باشد، شرط است.

وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش اظهار داشت: واقعیت اینجا است کدام ممکن است نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقالات در تمام تجهیزات‌ها، بیشتر مبتنی بر خواستن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم خواستن است. در آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش اگر نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقالات را کلاً آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون ضابطه کنیم مناطق کمتر برخوردار اجتناب کرده اند معلم تمیز می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجبوریم معلم ناآماده بگیریم یعنی {افرادی که} فاصله‌های تربیت معلم را ندیده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید منطقه آنها مرتبط نیست.

به همین دلیل به تذکر می‌آید ظلم به اطلاعات‌آموزان مناطق کم برخوردار است در واقع برای اسبابک ها استثنا شرایطی را فراهم می‌کنیم.علاوه بر این نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ اضطراری بردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ فرهنگیان خوب مرحله‌ای شد.

انتهای پیام/