رهبران علمی کشور در سال ۱۴۰۱ تأسیس شدندبه گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، پنجمین نشست سران علمی ایران با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و سعید سرکار دبیر علمی دانشگاه برگزار شد. ایران. فدراسیون رهبران با هدف معرفی سران سال ۱۴۰۱ و شناخت افراد و کانون های برتر برگزار شد.

در پنجمین اجلاس سران علمی و استقرار برگزیدگان هفتمین دوره از رهبران علمی، از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی برتر که دارای پیشتازان زیادی بودند به شرح زیر تجلیل شد.

رتبه اول: دانشگاه تربیت مدرس با ۱۰۸۵۹ امتیاز

* پول بورسیه: ۲۵۰ میلیون تومان

رتبه دوم: دانشگاه صنعتی شریف با ۱۰۵۷۷ نمره

* تامین مالی: ۲۰۰ میلیون تومان

رتبه سوم: موسسه تحقیقات دانش پایه (IPM) با ۵۹۴۵ امتیاز

* تامین مالی: ۱۵۰ میلیون تومان

همچنین از نفرات برتر به شرح زیر تجلیل شد:

مقام اول: علی مرسلی از دانشگاه تربیت مدرس با ۶۴۴۷ امتیاز

* پول بورسیه: ۲۵۰ میلیون تومان

*وام خدمات اینترنت آزمایشگاهی: ۲۰ میلیون تومان

رتبه دوم: سید حامد ابوطالبی از پژوهشکده دانش پایه با ۳۰۰۷ امتیاز.

* مبلغ پول تحقیق: ۱۵۰ میلیون تومان

*وام خدمات اینترنت آزمایشگاهی: ۲۰ میلیون تومان

مقام سوم (مشترک): محمدعلی شهبازی از دانشگاه علوم پزشکی زنجان با ۲۹۸۷ امتیاز

* مبلغ پول تحقیق: ۱۴۰ میلیون تومان

*وام خدمات اینترنت آزمایشگاهی: ۲۰ میلیون تومان

مقام سوم (مشترک): میرفضل الله موسوی از دانشگاه تربیت مدرس با ۲۹۸۷ امتیاز.

* مبلغ پول تحقیق: ۱۴۰ میلیون تومان

*وام خدمات اینترنت آزمایشگاهی: ۲۰ میلیون تومان

دبیرخانه رهبران علمی ایران با بررسی مقالات منتشر شده در مجلات برتر سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۰ و با استفاده از اصول انتخاب رهبران علمی، ۱۰۰ نفر از رهبران علمی و ۱۵ رهبر علمی جوان را شناسایی و معرفی کرد. رهبران علمی جوان از بین افرادی با رتبه بالاتر از ۱۰۰ و کمتر از ۴۵ سال انتخاب می شوند.

انتهای پیام/