رژه نیروهای مسلح در تهران


همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس مراسم رژه نیروهای مسلح در تهران و مراکز منطقه برگزار شد.

در تهران نیز این مراسم از مقابل مقبره امام خمینی (ره) برگزار شد و پس از سخنرانی سردار باقری – رئیس ستاد کل نیروهای مسلح – یگان های پیاده و پیاده از مقابل جایگاه فرماندهان رژه رفتند.