رید دیویس از طریق تغذیه تشخیصی عملکردی فرصت‌هایی برای بهبودی پیدا می‌کند


در این مصاحبه عمیق، دیویس داستان تأسیس گواهینامه تغذیه تشخیصی عملکردی، یک برنامه آموزشی مربی سلامت با بیش از ۳۰۰۰ دانش آموز در بیش از ۵۰ کشور، پس از یادگیری نحوه شناسایی فرصت های بهبودی در زیرمجموعه ای از بیماران را بیان می کند. نتایج حاصل از درمان مرسوم را نمی بینید. درمان های پزشکی که دنبال می کردند.

رژیم لاغری سریع