سالی ویل اسمیت ۱۰ سال اجتناب کرده اند حضور در اسکار محروم شدویل اسمیت بازیگر سینمای هالیوود کدام ممکن است به مجری اسکار امسال سیلی زد، ده سال اجتناب کرده اند حضور {در این} مراسم محروم شده است.

هیئت مدیره آکادمی علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرهای سینمایی صبح جمعه برای گفتگو دانستن درباره مجازات ها ظاهر شدن سالی ویل اسمیت همراه خود مجری این سیستم کریس راک در جریان منتشر شده تلویزیونی جوایز اسکار ۹۴، رای به محرومیت اسمیت اجتناب کرده اند همه رویدادهای آکادمی اجتناب کرده اند جمله اسکار دادند. ، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ سال گذراند.

اصولاً بیاموزید: ویل اسمیت اجتناب کرده اند کریس راک عذرخواهی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً اسکار را پس گرفت

اسمیت کدام ممکن است هفته قبلی اجتناب کرده اند آکادمی استعفا داد، بلافاصله در ادعا ای پاسخ آرم داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: “ممکن است انتخاب آکادمی را می پذیرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آن است احترام می گذارم.”

در ادعا آکادمی آمده است:
“قرار بود اسکار ۹۴ جشنی {برای بسیاری} اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی گروه ما باشد کدام ممکن است در سال قبلی کارهای باور نکردنی انجام داده اند. همراه خود این جاری، آن لحظات خرس الشعاع رفتار غیرقابل قبول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مضری قرار گرفت کدام ممکن است شاهد اجرای آقای اسمیت روی صحنه بودیم.”

در زمان منتشر شده تلویزیونی، شرایط سالن را به خوبی مدیریت نکردیم. اجتناب کرده اند این بابت عذرخواهی می کنیم. این فرصتی برای ما بود به همان اندازه به مهمانان، تماشاگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار‌های آکادمی {در سراسر} جهان سرمشق باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست خوردیم از برای چنین رویدادهای بی‌سابقه‌ای کنار هم قرار دادن نبودیم.

هیئت مدیره تشکیل مونتاژ داد به همان اندازه علاوه بر این پذیرش استعفای او، بهتر از {پاسخ به} اقدامات ویل اسمیت در مراسم اسکار را مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی قرار دهد. هیئت مدیره انتخاب گرفته است کدام ممکن است برای عالی فاصله ۱۰ ساله اجتناب کرده اند ۸ آوریل ۲۰۲۲، آقای اسمیت مجاز به نمایندگی در هر مناسبت هر دو این سیستم آموزشی، به صورت حضوری هر دو حضوری، ۹ محدود به جوایز اسکار {خواهد بود}.

انتهای پیام/