ستاره درخت JAB


اگر نیت بدی دارید از آن دوری کنید وگرنه پشیمان می شوید بهتر است بعد از کارتان بمانید و صبر کنید. سعی کنید با ایجاد افکار و نیات خوب در ذهن خود، خود را به روی خوشبختی باز کنید و از لطف خداوند در همه چیز بهره مند شوید.

The post پیش بینی JAB appeared first on Parshin V | وب سایت عمومی با سرگرمی فارسی، اخبار سینما، مد و سبک زندگی.