ستاره چوبی


انگار اهل فتنه هستی و فتنه راه می اندازی. مبادا دشمنی تو غمگین شود، دهانت را ببند وگرنه دوستان و آشنایان آزرده می شوند و تو را رها می کنند. چقدر طول می کشد تا یک اسلات روی کارت ایجاد شود؟ از جایی که انتظار سود ندارید […]

The post Nyota JDA appeared first on Parshin V | وب سایت عمومی با سرگرمی فارسی، اخبار سینما، مد و سبک زندگی.