سردار آزمون در مخلوط کردن بی نظیر لورکوزن ؛ روزهای خوشایند سردار تحریک کردن می‌شود؟


سردار آزمون در مخلوط کردن بی نظیر لورکوزن برای تفریحی این گروه به سمت فرانکفورت قرار دارد. به تذکر می‌رسد سرمربی لورکوزن به خوب ارزش‌های مدافع سراسری‌پوش پی‌برده است.

به گزارش فارس سردار آزمون به سمت فرانکفورت اجتناب کرده اند ابتدا به میدان خواهد سر خورد. سردار آزمون کدام ممکن است اجتناب کرده اند ابتدای حضور {در این} گروه دچار بدشانسی‌های متنوع اجتناب کرده اند جمله مصدومیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی مسمومیت شده بود حالا همراه خود صلاحدید کادر فنی اجتناب کرده اند ابتدا در مخلوط کردن تیمش حاضر {خواهد بود}.

سرمربی گروه لورکوزن پیش‌تر نیز به خوب ارزش‌های آزمون ردیابی کرده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاه بود “او عالی مهاجم تیزهوش است مشخص هستم به ما {کمک خواهد کرد} با این حال باید اجتناب کرده اند لحاظ جسمی کنار هم قرار دادن‌تر شود.” حالا پس اجتناب کرده اند حضور آزمون در چندین تفریحی به صورت شرکت کننده جانشین به تذکر می‌رسد او شخصی را به سرمربی تیمش دیکته کرده است.

تفریحی لورکوزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرانکفورت امشب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ساعت ۲۳ به وقت ایران به میزبانی لورکوزنی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ورزشگاه بای‌آرنا برگزار می‌شود.

 مهاجم ایرانی در دیدار قبلی تیمش سودآور به گلزنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی عالی پاس گل شد به همان اندازه هواداران لورکوزن به حضور عالی مهاجم شش‌دانگ در تیمشان امیدوار باشند.

لورکوزن در جاری حاضر همراه خود ۵۵ امتیاز در بوندس لیگا سوم است. اینتراخت فرانکفورت هم همراه خود ۴۰ امتیاز محل قرارگیری دهم را در اختیار دارد.

انتهای پیام