سرعت و کیفیت خدمات در شعب بانک تعاونی توسعه افزایش می یابد – پایگاه خبری تحلیلی عقوف


شیخ حسینی یکی از شاخص های عملکردی مدیران شعب را مهارت های آماری، عملیات کارآمد، هدفمند و برنامه محور، شناخت محصولات و خدمات و احترام کامل به کلیه دستورالعمل ها و محافل بانک و هدایت و نظارت صحیح دانست. برای کارکنان پایین تر