شایعات غیرمعمول با اشاره به تعطیلی نانوایی های ماکو باربری…


تیبناک نوشت: اصل تعطیلی نانوایی های بربر در ماه رمضان را دادند! / می گویند تصویر صبحانه بربری.

عضو شورای شهر ماکو در آذربایجان غربی: یکی اجتناب کرده اند نهادهای شهر ماکو اصل داد کدام ممکن است نان بربری در ماه مبارک رمضان در سحر تعطیل شود از نان بربری تصویر صبحانه است. نامه ای نیز به فرمانده نیروی انتظامی در خصوص برخورد همراه خود روزه داران کشتی شد، با این حال به نظر می رسد مانند است مورد استقبال برخی قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بالاترین درجات رسیده است. اجتناب کرده اند شهر ماکو خبر می رسد کدام ممکن است تعطیلی نانوایی های بربر در نوبت صبح در ماه مبارک رمضان همراه خود ادعا ستاد امر به معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهی اجتناب کرده اند منکر توسط استانداری نماد می دهد چرا کدام ممکن است نان بربری تصویر صبحانه در شهرهای آذری است.

انتهای پیام