شرط ستاره شمشیربازی روسیه مراقبت از المپیکبه گزارش گروه بین الملل ایسکانیوز؛ سوفیا ولیکایا، ستاره شمشیربازی روسیه گفتن کرد کدام ممکن است قصد دارد مسابقات المپیک را تحریم تدریجی، تا به او اجازه داده شود همراه خود پرچم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرود کشورش در مسابقات نمایندگی تدریجی.

ولیکایا، قهرمان سابر دونفره المپیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دست آورد تعدادی از عنوان قهرمانی جهان، اجتناب کرده اند جمله شناسایی‌های معروف شمشیربازی است، کدام ممکن است به طرفدار‌های کمیته بین‌المللی المپیک برای اعمال محدودیت‌های تا حد زیادی برای ورزشکاران روسی پس اجتناب کرده اند آغاز عملیات نیروی دریایی این ملت در اوکراین پاسخ آرم داد.

در بازتاب ۹ چندان در اطراف حقوق ورزشکاران روسی برای رقبا همراه خود پرچم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرود شخصی پس اجتناب کرده اند اتهامات درمورد به نقض دوپینگ محدود شده است؛ وضعیتی کدام ممکن است حدس و گمان به در دسامبر سال جاری به نوک برسد. در المپیک زمستانی جدیدترین در پکن، ورزشکاران روسی زیر پرچم کمیته المپیک روسیه (ROC) به رقبا پرداختند.

سوفیا ولیکایا کسب اطلاعات در مورد محرومیت ورزشکاران روسی ذکر شد: همه باید در شرایط برابر باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر پرچم ملت خودشان رقبا کنند. اکنون جنبش المپیک خوب پرس و جو عظیم تحمیل کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است شرایط مساوی تحمیل نشود، به تفریحی‌ها نمی‌روم.

ولیکایا، ۳۶ ساله، پرچمدار روسیه در مراسم افتتاحیه المپیک در توکیو بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیمی را مدیریت می کرد کدام ممکن است پرچم سفید همراه خود مارک کمیته المپیک روسیه بر روی آن موقعیت بسته بود. او در مسابقات تیمی طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مدال نقره انفرادی را به انگشت آورد. او علاوه بر این خوب مدال نقره در تفریحی‌های المپیک ریو برزیل به انگشت آورد به همان اندازه به مدال نقره‌ای کدام ممکن است در لندن در سال ۲۰۱۲ کسب کرده بود، بیفزاید.

در نوامبر ۲۰۱۶ او شناخته شده به عنوان عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته المپیک روسیه محدوده شد.

تأمین: ایسنا