شهاب رمضان در این سیستم «در پناه عشق» + صدای ممکن است – پایگاه خبری تحلیلی افق، «همه» را خواند.


ویژه این سیستم رمضانی «در پناه عشق» اجتناب کرده اند یکشنبه عصر همراه خود اجرای مجد لواسانی اجتناب کرده اند جامعه انتین ۲ سیما مهم خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عصر سوم تیتراژ ابتدایی این این سیستم همراه خود صدای شهاب رمضان افشا شد.
همزمان همراه خود چاپ شده سومین نیمه ویژه این سیستم رمضانی «در پناه عشق» به کارگردانی حسین متفلیان اجتناب کرده اند جامعه سه، ویژه اولین نیمه اجتناب کرده اند این سیستم «همه» همراه خود موسیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسیقی نیما معین.
موسیقی کل واحد همراه خود صدای شهاب رمضان اثری اجتناب کرده اند دوست داشتن خداست کدام ممکن است اجتناب کرده اند زبان عبد روایت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سوی خداوند هدایت تبدیل می شود.
در زیر می توانید قطعه «همه» تیتراژ ویژه این سیستم رمضانی «در پناه عشق» را همراه خود صدای شهاب رمضان بشنوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت تمایل دانلود کنید.

انتهای پیام/

لینک مختصر: https://ofoghnews.ir/?p=367318