شکایت عباس امیری فر از عباس دولت آبادی


«عباس امیری فر» مشاور نیهاد و واعظ نزدیک احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری وی از شکایت خود از عباس دولت آبادی، دادستان سابق تهران خبر داد.

در تصویر گزارش رسیدگی به اشتباهات کارکنان دولت که آقای امیری فر برای انصاف نیوز اتهامات افترا، سوء استفاده از مقام، نشر اکاذیب و صدور دستگیری غیرقانونی ارسال کرده است. .

عباس امیری فر به همراه چند نفر دیگر از سال ۹۰ در پرونده ای با عنوان “سی دی ظهور نش” متهم و مدتی در بازداشت به سر برد اما سرانجام پس از سال ها قرار منع تعقیب متهمان پرونده صادر شد. مورد.

انتهای پیام