صادق زیباکلام: کدامیک باعث بلند شدن فریاد وا اسلاما شد؟ عنکبوت و برادران لیلا یا حمایت از مردم آبادان


صادق زیباکلام طی یادداشتی با تیتر «کدامیک باعث بلند شدن فریاد والاسلاما شد؟ عنکبوت و برادران لیلا یا حمایت از مردم آبادان» نوشت: اعتراضات به گرانی، و متعاقب آن هم تراژدی متروپل و اعتراضات گستردۀ مردم خوزستان، بالأخص آبادان، دو ضربۀ سنگینی بودند که انقلابیون متحمل شدند. در خصوص هیچکدام هم، آنان نمی‌توانستند چندان عکس‌العملی نشان دهند و باصطلاح، اقدام به ضدحمله نموده و از ارزش‌های ایدئولوژیک‌شان دفاع نمایند. اما «فستیوال کَن» و اتفاقاتی که در آن رخ داد، فرصت مناسبی برای انقلابیون بوجود آورد تا آتش سنگین توپخانۀشان را بر روی منتقدین و ناراضیان بغرش درآورند.

موفقیت بانو زر امیرابراهیمی در «عنکبوت مقدس» و سعید روستایی تهیه‌کنندۀ «برادران لیلا» در کن و همدردیشان با مردم آبادان، جرقه را بر بشکۀ باروت تندروها انداخت. این دو فیلم که تا قبل از دریافت جایزۀ کن سُخنی اَندر مذمت آنان و یا نداشتن مجوزشان در میان نبود، بیکباره شدند جرثومۀ فساد، ادامه‌دهندۀ مسیر سلمان رشدی، توهین به مقدسات، جریحه‌دار کردن ارزش‌ها و باورهای اسلام و مسلمین و این‌دست ادبیات…

می‌ماند این پرسش ساده از تندروها: اگر زهرا امیر ابراهیمی، سعید روستایی، پگاه آهنگرانی و…، بهنگام دریافت جایزه، سکوت می‌کردند و آنگونه با شهامت با مردم آبادان همدردی نمی‌کردند، آیا همچنان فریاد «وا اسلام» براه می‌افتاد؟ آیا اگر آن‌ها علیه عملکرد نظام موضع‌گیری نکرده بودند، مسئلۀ مجوز نداشتن «برادران لیلا»، اسلام‌ستیز بودن «عنکبوت مقدس»،صهیونیست بودن «فستیوال کن»، مزدور بودن سعید روستایی، وابسته بودن زهرا امیرابراهیمی، کافر بودن‌ پگاه آهنگرانی، بی‌دین بودن ترانه علیدوستی و… همچنان براه می‌افتادند؟