صاعقه منصفانه شخص ۴۰ ساله را کشتبه گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی اجتناب کرده اند برخورد صاعقه مردی ۴۰ ساله در شهرستان مرند خبر داد.

شکسته نشده مطلب

شومینه سوزی در یک واحد کارگاه سه طبقه دسترس در بازار تهران

وحید شیدینا در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار داشت: بعدازظهر در امروز شنبه ۲۰ فروردین ماه این حادثه در روستای هوگان مرند به وسط اورژانس جهان گفتن شد.

وی افزود: متاسفانه {در این} حادثه منصفانه شخص حدودا چهل ساله بر تأثیر اصابت صاعقه جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو داد.

وی بر پایبندی به پیشنهاد های هواشناسی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: برادران استانی در ایام بارندگی بهاری مراقب باشند به پیشنهاد های هواشناسی ملاحظه کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند صعود به ارتفاعات خودداری کنند.

انتهای پیام