طرز تهیه شیرینی آلمانی {در خانه}
یکی اجتناب کرده اند شیرینی‌هایی کدام ممکن است می‌توانیم {در خانه} مناسب کنیم شیرینی آلمانی است. به سختی زمان‌بر است، با این حال {نتیجه نهایی} آن لذت‌بخش است.