عالی نیروی کار منحصر به شخص کدام ممکن است به مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک نوپا احتمال کشتی می دهد


هاولی هنگام بستری شدن در بیمارستان متوجه شد کدام ممکن است {به دلیل} باریک شدن دریچه همراه خود تعویض دریچه میترال دوم مواجه می تواند. با این حال زمان جراحی مبهم بود. او می‌گوید: «ما نمی‌دانستیم در گذشته اجتناب کرده اند تولد نوزادم بوده هر دو بعد اجتناب کرده اند آن.

وضعیت تحریک کننده بود از لانگن، کوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل نیروی کار پزشکی امیدوار بودند هاولی به شما فرصت دهد لونا را به همان اندازه روزی کدام ممکن است بالقوه است در آغوش بگیرد، از می دانستند کدام ممکن است سلامت او را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک نوپا {هر روز} بالقوه است در معرض خطر باشد.

با این حال هاولی ایجاد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآور شد ۳۳ هفته در گذشته اجتناب کرده اند تولد لونا همراه خود سزارین به او برسد.

کوتس اظهار داشت: «ما می دانستیم کدام ممکن است سریع باید دریچه میترال را حرکت کنیم. هدف این بود کدام ممکن است هاولی دوران باردار بودن شخصی را پایین اوج بگذارد، سپس تصمیم گیری تدریجی کدام ممکن است چه روزی دریچه عکس را تعویض تدریجی.

شش روز پس اجتناب کرده اند زایمان، هاولی دچار نارسایی احتقانی مرکز شد، وضعیتی کدام ممکن است در آن مرکز {نمی تواند} خون کافی برای تامین نیازهای هیکل به مصرف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکسیژن را پمپ تدریجی. علائم برای ادغام کردن خستگی، تنگی نفس را انتخاب کنید و انتخاب کنید {فشار خون بالا} است.

هاولی همه این علائم را داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشف شد کدام ممکن است دریچه او باید زودتر اجتناب کرده اند حد پیش بینی تعویض شود، با این حال این بار عالی جراح مرکز متیو رومانو، MDرا انتخاب کنید و انتخاب کنید استنلی چیتکوتی، MD، را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی کار دریچه میترال UM Health این راه اجتناب کرده اند عالی فرآیند اساساً مبتنی بر کاتتر استفاده می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به جراحی باز را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفته ها درمانی را اجتناب کرده اند بین می برد.

از طریق عالی فرآیند کم تهاجمی، معروف درست به a تعویض شیر در شیرعالی کاتتر در شریان کشاله ران فرد مبتلا قرار داده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به سمت} مرکز هدایت تبدیل می شود. سپس دریچه بیوپروتزی جدید وارد دریچه میترال نارسا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزاد تبدیل می شود.

هاولی به مدت عالی هفته در بخش مراقبت های ویژه مرکز ماند در حالی کدام ممکن است دخترش {به دلیل} زایمان نابهنگام اجتناب کرده اند نزدیک در بخش مراقبت های ویژه نوزادان خرس تذکر بود.

هاولی اظهار داشت: «تخصص سختی بود. “ممکن است ساده سعی می کردم نگه دارم.”

ممنون اجتناب کرده اند تخصص خوش بینانه

در امروز، هاولی پس اجتناب کرده اند تولد دومین فرزندش، اکسل، کدام ممکن است او نیز همراه خود سزارین در بیمارستان دختران فون وویگتلندر به دنیا به اینجا رسید، بافت امکانات می تدریجی.

لانگن اظهار داشت: «مرکز او در دوران باردار بودن دومش فوق العاده بیشتر بود. پزشکی بزرگسالان کلینیک های بیماری های مادرزادی مرکز در Marquette.

کوتس، کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند کلینیک مراقبت مادرزادی مرکز برای بزرگسالانی است کدام ممکن است {هر ماه} به شبه جزیره علیا بازدید می کنند، اظهار داشت: «تیمی اجتناب کرده اند اسناد ما به Marquette می توسعه به همان اندازه معمول بالایی اجتناب کرده اند مراقبت را برای مبتلایان با بیرون خواستن به بازدید در اطراف اجتناب کرده اند خانه فراهم کنند.

با این حال وقتی زمان تولد کودک نوپا فرا رسید، هاولی می خواست نیروی کار پزشکی تعاونی پزشکی میشیگان در آن آربور را برای مقابله همراه خود هر گونه ضرر غیرمنتظره ضمانت دهد. او اظهار داشت: «می‌خواستم در صورت بروز ضرر در دریچه میترال هر دو هر اتفاق غیرمنتظره عکس کدام ممکن است درمورد به باردار بودن او باشد، نزدیک پزشکانم باشم.»

هاولی کدام ممکن است در جاری حاضر توسط نیروی کار کوتس خرس تذکر است، اهمیت اعلان اجتناب کرده اند علائم جدید را از آن آگاه است.

او اظهار داشت: «ادامه دارد وقتی کودک‌هایم را حمل می‌کنم، وقتی اجتناب کرده اند پله‌ها بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین می‌روم، بافت فشار می‌کنم.» او افزود کدام ممکن است اسناد در باردار بودن دوم متوجه تنگی طرفدار دریچه او شدند، با این حال اجتناب کرده اند زمان تولد پسرش افزایش یافته است.

در همین جاری، کوتس در جاری پیگیری انجام دریچه هاولی بیو پروتز جدید شخصی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان می تدریجی کدام ممکن است در برخی مواقع بالقوه است به دریچه عکس خواستن داشته باشد. او اظهار داشت: «ما اجتناب کرده اند او می‌خواهیم کدام ممکن است سال‌های بیشتری همراه خود این دریچه اقامت تدریجی.

هاولی نیز امیدوار است، از او اجتناب کرده اند مادری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر چیزی کدام ممکن است در کنار لذت می برد. او علاوه بر این اجتناب کرده اند تخصص مشترک نیروی کار پزشکی میشیگان سپاسگزار است.

آنها به ممکن است استراحت دادند.