علت کاهش درآمد و سود سپرده مرکز اعلام شد: افزایش ۴۶۱ هزار میلیارد ریالی سپرده بانک گردشگر – پایگاه خبری تحلیلی اوقوپ.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری افوگ، بانک گردشگری که با سرمایه ۱۵ میلیارد ریالی و نماد آن در بازار سرمایه کشور فعالیت می کند، در نامه ای خطاب به زهرا زارع، مدیر مدیریت سازمان های خدمات رسان دولتی کشور ارسال کرد. . -بازار اولیه در خصوص علت کاهش درآمد تجهیزات و سپرده ها و همچنین عنوان هزینه های مالی نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل اعلام کرده است: طبق عناوین. سپرده های مشتریان و حقوق صاحبان مجموعه در ترازنامه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در ۳۱ خرداد ۱۴۰۰، حدود ۴۶۱ میلیارد ریال سپرده مشتریان افزایش یافته است که موجب افزایش چشمگیر عملکرد شده است. هزینه ها (بهره سپرده ها) و در نتیجه کاهش درآمد خالص تجهیزات و سود سپرده ها.
بر اساس اطلاعات مندرج در پاسخ نامه شماره ۹۱۴۳۳۸ مورخ ۱۴ مردادماه سال جاری، طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی (نمونه صورت های مالی بانکی)، هزینه های تامین مالی در بازار بانکی به مبلغ تقریبی ۸۹۰۰ میلیارد ریال تحت عنوان سود سپرده ها مشخص و نشان داده شده است که در اقلام مقایسه ای دوره مالی سه ماهه قبل انجام نشده است. همان طور که در صورت سود و زیان دوره مشابه سال قبل مشاهده می شود، سرپرست هزینه های مالی ۵.۵۶۴ میلیارد ریال مانده است که در دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، مانده این سر در حدود ۴۲.۸ میلیارد ریال است.
بانک گردشگری دلیل افزایش سرانه خالص درآمد و سایر هزینه ها نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل را نیز مورد تاکید قرار داده است: افزایش سایر درآمدها بیشتر مربوط به شناسایی بخشی از سود آتی است. سال ها از فروش ۱۵ درصد از سهام توسعه ای سیهان سرمجین ایرانی به شرکت هولرجی در سال های گذشته، در نتیجه تسویه بخشی از مطالبات سه ماهه جاری، انتقال و در حساب ها منعکس شده است. رئیس سایر درآمدها
در عین حال در این نامه درباره علت کاهش عنوان سود سرمایه گذاری بانک گردشگری نسبت به دوره قبل توضیح داده شده است که مانده سود سرمایه گذاری در صورت سود و زیان یکسان است. دوره مالی سال قبل معادل ۴.۵۴۶ میلیارد ریال می باشد که با احتساب مبلغ تقریبی ۴.۵۰۰ میلیارد ریال سود حاصل از فروش سرمایه گذاری در سهام شرکت کارگزاری حاصل شده است.
بر اساس پاسخ، دلیل افزایش پس‌انداز و سایر بدهی‌ها نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، افزایش بدهی‌های مربوط به صندوق‌های امانی ارزی تعداد مشتریان بانک است که در ترازنامه با عنوان سایر بدهی ها و برعکس تحت عنوان تراز مالی ( اهداکنندگان وجوه امانی) نشان داده شده است.