عکس شیوا ابراهیمی هم کشف حجاب کرد


پس از چند بازیگر، شیوا ابراهیمی به نشانه اعتراض حجاب خود را برداشت.

وی در توضیح پست خود نوشت: من یک زن ایرانی هستم که سال ها از ترس و اجبار حجاب داشته ام اما هرگز خواسته من نبوده و نخواهد بود.

این در پاسخ به کسی است که به دروغ گفته است که زنان ایرانی حجاب را خود به خود حفظ می کنند و کسی آنها را مجبور به این کار نکرده است.


انتشار مطالب منتشر شده در شبکه های اجتماعی به معنای تایید یا تکذیب آنها نیست و جهت اطلاع مخاطبان در این مطلب قرار داده شده است.

انتهای پیام