عکس های اصلی سامسونگ گلکسی زد فلیپ ۴ منتشر شد
Z Flip 4 چین‌های باز شده را زمانی نشان می‌دهد که صفحه به راحتی قابل تشخیص نیست. البته این به زاویه دید هم بستگی دارد و در صورتی که هنگام مشاهده صفحه از زوایای مختلف ظاهر شود، قابل مشاهده است.