عکس/ پنجاه و نهمین برنامه رعد نیروی انتظامیپنجاه و نهمین برنامه پلیس تهران صبح سه شنبه با حضور سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت برگزار شد.

عکس: معصومه مرادی