فال حافظ/ من از شهید و ساغر نیستم
برای بدست آوردن فال حافظ و تفسیر آن باید دانش کافی در خواندن و نوشتن داشت. به همین منظور تصمیم داریم هر روز ترجمه یکی از غزلیات حافظ شیرازی را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.